Cầu dao chống giật 63A-SAG63

  Mã hàng : SAG63
  Số cực : 1P+N
  Dòng điện định mức: 63A
  Dòng cắt ngắn mạch:  6KA
  Dòng rò:  30mA
  Tiêu chuẩn  IEC61009-1

Cầu dao chống giật OSAMI chức năng chống giật, chống rò với dòng rò tiêu chuẩn 30mA sẽ ngắt dòng điện khi có người bị điện giật hoặc khi có điện rò rỉ. Ngoài ra cầu dao chống giật có thêm các chức năng cần thiết của cầu dao như bảo vệ quá tải, ngắn mạch (chập điện).

Danh mục:
error: Content is protected !!